U každé otázky vyberte jednu z pěti možných odpovědí, pak klikněte na "Vyhodnotit".

Kolik je vám let?
1.
Jak často jste během posledních 4 týdnů měl po vymočení pocit nevyprázdněného měchýře?
2.
Jak často jste během posledních 4 týdnů musel znovu močit dříve než za 2 hodiny po předchozím vymočení?
3.
Jak často jste během posledních 4 týdnů pozoroval, že se močení několikrát přerušilo a znovu začalo?
4.
Jak často jste během posledních 4 týdnů močení oddálil jen s potížemi ?
5.
Jak často jste během posledních 4 týdnů měl slabý proud moči?
6.
Jak často jste během posledních 4 týdnů musel tlačit, abyste začal močit?
7.
Jak často jste během posledních 4 týdnů musel v noci kvůli močení vstávat? (průměrně za noc)
triangle triangle