Nejčastější problémy s prostatou

Benigní hyperplazie prostaty (BHP)

BHP je nejčastějším problémem prostaty, který postihuje téměř každého druhého muže nad 50 let. Výsledkem je zvětšení objemu prostaty, která tak tlačí na močovou trubici. Tento tlak způsobuje poruchy močových cest - jejich intenzita a frekvence však nezávisí vždy na objemu prostaty. Více informací si přečtěte zde.

Zánět prostaty

Prostatitida, neboli zánět prostaty, je komplikovaný stav, obvykle se vyskytující u mladších mužů. Má dvě formy - akutní a chronickou, přičemž nejčastější formou je syndrom chronické pánevní bolesti. Více informací si přečtěte zde.

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je jednou z nejčastějších forem rakoviny u mužů, avšak s velmi vysokou pravděpodobnost přežití. Proto doporučujeme včasná (od věku 40 let) a pravidelná preventivní vyšetření, neboť symptomy v raném stádiu rakoviny mohou připomínat BHP.
Více informací si přečtěte zde.

BHP

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) neboli nezhoubné zvětšení prostaty je nejčastěji diagnostikovaným urologickým onemocněním u mužů nad 50 let. Její příčiny nejsou ještě zcela známé, ale zdá se, že tento stav souvisí s hormonálními změnami, které podporují růst prostaty. Jak se prostata postupně zvětšuje, stlačuje močovou trubici a dráždí močový měchýř, což může negativně ovlivňovat kvalitu močení.

Jaké příznaky mohou souviset s BHP?

Zvětšená prostata může ovlivnit močení různými způsoby, přičemž kombinace příznaků a jejich "závažnost" je individuální. Navíc neexistuje přímá úměra mezi velikostí prostaty a subjektivními obtížemi při močení.

Pro lepší přehlednost lze příznaky rozdělit do těchto skupin:

Příznaky při močení (tzv. evakuační):
 • slabší proud moči
 • obtížný začátek močení (trvá delší dobu než se proud spustí, je potřeba více tlačit apod.)
 • přerušované močení
 • rozdvojení nebo rozstřikování proudu moči
 • delší domočování
 • pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
 • odkapávání moči na konci močení nebo krátce po vymočení.

Příznaky plnění močového měchýře (jímací):
 • potřeba močit častěji než dříve
 • časté vstávání v noci na močení (tzv. nykturie)
 • náhlá nutkání na močení
 • mimovolný únik moči (inkontinence).

Podpoření funkce prostaty a léčba

Pozorné vyčkávání
Pokud máte nezhoubně zvětšenou prostatu, ale netrpíte nepříjemnými obtížemi s močením, které negativně ovlivňují kvalitu vašeho života, lékař obvykle doporučí tzv. pozorné vyčkávání. Tj. vysvětlí vám podstatu onemocnění, nastíní možnosti úpravy životního stylu s cílem zmírnit příznaky a bude si vás zvát na pravidelné kontroly v několika měsíčních cyklech. Takto bude v průběhu dalších měsíců (nebo i let) sledovat váš stav a v případě zhoršení příznaků zahájí včas léčbu. Již od prvních příznaků je přínosné užívat doplňky stravy na podporu správné funkce prostaty a močových cest.

Rostlinné přípravky
Tyto přípravky jsou vyrobeny z rostlinných výtažků, u kterých byl vědeckými studiemi a/nebo tradičním použitím prokázán pozitivní vliv na funkci prostaty a močových cest při mírných nebo středních projevech. Mezi nejpoužívanější patří např. extrakt ze saw palmetta a kopřivy. Nespornou výhodou těchto přírodních složek je i fakt, že se při jejich užívání v podstatě nevyskytují závažné nežádoucí účinky.

Léky na předpis
Při zhoršování obtěžujících příznaků a s přihlédnutím k vašemu celkovému stavu může lékař doporučit léky na předpis. Nejčastěji doporučovanou skupinou léčiv jsou tzv. alfa-blokátory, které působí na zmírnění příznaků prostřednictvím uvolnění hladké svaloviny prostaty a hrdla močového měchýře. Tím zlepšují průtok moči a zmírňují pocit dráždění močového měchýře.
Jinou možností jsou tzv. inhibitory 5alfa-reduktázy, které nejen přispívají ke zmírnění příznaků, ale také působí pomalé zmenšení prostaty. Léčba se vzhledem k potenciálním vedlejším účinkům na sexuální funkce obvykle doporučuje mužům se závažnějšími příznaky.

Operativní řešení
Pouze v případě závažných komplikací (např. zástava močení) lékař zvažuje jedno z operativních řešení. S rozvojem medicíny mají urologové k dispozici např. tzv. minimálně invazivní metody, které mají minimální riziko komplikací a umožňují krátkou dobu rekonvalescence.

Zánět prostaty

Prostatitida (zánět nebo infekce prostaty) je komplikované a nejednoznačné onemocnění. Na rozdíl od většiny problémů s prostatou se vyskytuje častěji u mladších mužů či mužů středního věku. Zánět prostaty prodělá ve svém životě pouze 5 % až 10 % mužů.

Příznaky

Zánět prostaty se vyznačuje různými příznaky v závislosti na konkrétním typu prostatitidy, obecně lze však říci, že společným znakem je bolest v intimní oblasti (ne v případě asymptomatického zánětu prostaty). Ve většině případů pacienti pozorují:
 • bolesti v podbřišku, okolo hráze nebo močového měchýře
 • časté nutkání k močení, přičemž při močení nebo ejakulaci cítí bolest.
V případě bakteriální infekce se může projevovat také zimnice a horečka.

Zánět prostaty - typy a léčba

Akutní bakteriální zánět prostaty

Akutní bakteriální zánět prostaty má rychlý nástup s horečkou, zimnicí a dalšími příznaky akutní infekce.

K zánětům dochází, pokud se ve žláze množí bakterie. Projevují se následujícími příznaky:
 • zimnice
 • horečka 39-40°
 • časté a bolestivé močení.
Pokud u sebe pozorujete výše uvedené příznaky, navštivte okamžitě vašeho urologa. Účinnou léčbu bakteriálních infekcí přinášejí antibiotika, v některých případech je však nezbytná krátká hospitalizace.

Někdy se infekce opakovaně vrací. To je typickým projevem chronického bakteriálního zánětu prostaty.

Chronický zánět prostaty

Chronický zánět prostaty (neboli syndrom chronické pánevní bolesti) je nejčastějším typem zánětu, kde je hlavním příznakem bolest v oblasti genitálu, podbřišku nebo spodní části zad trvající více než 3 měsíce.

Léčba syndromu chronické pánevní bolesti je podstatně obtížnější než u akutního zánětu prostaty, neboť je obvykle obtížné určit jeho příčinu (pokud se neobjevuje po několika případech akutní prostatitidy). Před zahájením odpovídající léčby, která je většinou kombinací léků a změny životního stylu, je třeba provést řadu vyšetření.

Asymptomatický zánět prostaty

Asymptomatický zánět prostaty znamená, že prostata je zanícená, ale pacient nevnímá žádné znepokojivé příznaky. Existuje však riziko, že tento druh zánětu prostaty může vést k neplodnosti.

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty je jednou z nejčastějších forem rakoviny u mužů. Zhruba každému šestému muži je během života diagnostikována rakovina prostaty. Vzhledem k tomu, že rakovina prostaty se rozšiřuje obvykle pomalu, existuje velmi vysoká pravděpodobnost vyléčení, a to zejména v případě včasného odhalení. Proto jsou u mužů po 50. roce velmi důležité pravidelné kontroly. A skutečně je tomu tak, že rakovina prostaty bývá odhalena v naprosté většině případů náhodně na základě zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi.

Riziko rakoviny prostaty se zvyšuje s rostoucím věkem (zhruba dva ze tří mužů s rakovinou prostaty jsou ve věku nad 65 let). Dalším faktorem může být rodinná anamnéza - má-li pacient otce nebo bratra s rakovinou prostaty, riziko je u něj více než dvojnásobné. Ohroženější jsou také muži, kteří konzumují tučná jídla.

Příznaky

Pokud máte potíže s močením, jako je nutkavá potřeba močit nebo ukapávání po vymočení (tzv. postmikční driblink) nebo vážné problémy s erekcí, měl byste tento problém řešit s vaším praktickým lékařem nebo urologem. Ve skutečnosti může rakovina prostaty způsobovat podobné příznaky jako BHP, proto pouze odborné lékařské vyšetření umožňuje vyloučit nebo potvrdit diagnózu rakoviny v rané fázi.
V případě, že si všimnete krve v moči nebo spermatu, měli byste bezodkladně navštívit lékaře.

Léčba

Aby mohl váš lékař zjistit, zda jsou vaše příznaky způsobeny rakovinou prostaty, položí vám otázky ohledně vašich předchozích zdravotních problémů, vaší rodinné anamnézy a provede standardní vyšetření prostaty, včetně kontroly PSA v krvi, jehož zvýšená hladina je jedním z ukazatelů rakoviny prostaty (nicméně zvýšení PSA může být způsobeno také z jiných důvodů, například zánětem prostaty).
Pouze v případě, že tyto testy poukáží na možnou rakovinu prostaty, pošle vás váš lékař k urologovi s požadavkem na biopsii prostaty, která je klíčová pro konečnou diagnózu.

Léčba rakoviny prostaty závisí na několika faktorech - např. fázi nemoci, vašem věku nebo celkovém zdravotním stavu. Díky rychlému rozvoji lékařské vědy v posledních letech je léčba prováděna specializovanými urology, kteří vám doporučí a vysvětlí ty nejlepší možnosti léčby.

Vyšetření

Různá onemocnění prostaty se mohou v jednotlivých stádiích projevovat obdobně, proto lékař většinou provádí sadu testů pro vyloučení či potvrzení konkrétních problémů s prostatou.

Schůzka u lékaře obvykle začíná rozhovorem s cílem získat co nejvíce informací o všech dosavadních obtížích, životním stylu a posouzení dědičného rizika.
Lékař vás může rovněž požádat o vyplnění dotazníku IPSS (Mezinárodní skóre prostatických symptomů), který mu pomůže lépe objasnit jednotlivé příznaky a jejich četnost. Dotazník si můžete vyplnit a ihned získat výsledek i zde.

Standardně pak následují:

 • Rozbor moči pro případné odhalení infekce v močových cestách nebo stop krve v moči.
 • Test PSA z krve, jehož zvýšená hladina může indikovat změny v prostatě.
 • Pohmatové vyšetření prostaty přes konečník, které lékaři umožní posoudit její velikost, tvar a konzistenci. Toto vyšetření bývá "strašákem" pro mnohé muže, ale většinou je spíše větší problém v jejich představách než v zákroku samotném. Provedení tohoto rychlého vyšetření je také důležitou podmínkou pro včasný záchyt nádorů.

Mezi další vyšetření, ke kterým dále může přistoupit urolog, patří např.:
 • Uroflowmetrie - jednoduchý test, kdy se močí do speciální nádoby a elektronicky zaznamenává průtok moči. Toto vyšetření ukáže, zda zvětšená prostata působí blokádu močové trubice.
 • Ultrazvukové vyšetření pomáhá stanovit objem prostaty a také umožňuje odhalit přítomnost dalších možných komplikací, které se mohou vyskytovat současně se zvětšenou prostatou a mohou zhoršovat příznaky nebo ovlivňovat volbu nejvhodnější léčby.

Příznaky problémů s prostatou

Vzhledem ke zvyšující se průměrné délce života se problémy s prostatou stávají stále běžnější. A přestože se týkají především starších mužů, potíže s prostatou mohou potkat muže v každém věku. Obecně jsou nejčastějšími příznaky onemocnění prostaty potíže v oblasti močových cest:

 • Slabý nebo přerušovaný proud moči
 • Potíže se zahájením močení
 • Častá potřeba močit
 • Náhlá potřeba močit
 • Časté noční vstávání z důvodu nutkání na močení
 • Pocit plného močového měchýře i po ukončení močení
Pokud zpozorujete krev v moči, nebo máte bolesti zad, kyčlí či pánve, navštivte ihned svého lékaře. Návštěva praktického lékaře nebo urologa nemusí nutně znamenat, že podstoupíte lékařský či chirurgický zákrok, profesionální vyšetření však umožní vašemu lékaři zvolit to nejvhodnější řešení pro vás na základě přesné diagnózy.