Vyšetření

Různá onemocnění prostaty se mohou v jednotlivých stádiích projevovat obdobně, proto lékař většinou provádí sadu testů pro vyloučení či potvrzení konkrétních problémů s prostatou.

Schůzka u lékaře obvykle začíná rozhovorem s cílem získat co nejvíce informací o všech dosavadních obtížích, životním stylu a posouzení dědičného rizika.
Lékař vás může rovněž požádat o vyplnění dotazníku IPSS (Mezinárodní skóre prostatických symptomů), který mu pomůže lépe objasnit jednotlivé příznaky a jejich četnost. Dotazník si můžete vyplnit a ihned získat výsledek i zde.