Co je prostata?

Prostata je žlázový orgán, který obsahuje také svalové buňky. Nachází se pouze u mužů.

Je součástí mužského reprodukčního systému - vylučuje takzvanou prostatickou tekutinu, která vyživuje a chrání spermie v ejakulátu.

Prostata je obklopena pojivovou tkání, která obsahuje velké množství vláken hladké svaloviny. Hladké svaly napomáhají výronu spermatu při ejakulaci.

Pro svoji správnou funkci prostata potřebuje optimální hladinu mužských hormonů (androgenů), které mají na starosti tvorbu mužských pohlavních znaků. Prostata je řízena převážně hormonem DHT, což je metabolit mužského pohlavního hormonu.

Kde se prostata nachází?

Prostata se nachází v dolních cestách močových pod močovým měchýřem, přičemž její zadní část přiléhá na stěnu konečníku. Středem prostaty prochází močová trubice, kudy odchází moč z těla. Pokud je prostata zvětšená, těsněji svírá močovou trubici a tlačí na močový měchýř, což jsou nejčastější příčiny potíží s močením (např. slabý proud moči nebo časté nutkání na močení).

Role prostaty

Hlavní funkcí prostaty je chránit kvalitu spermatu, a proto má zásadní význam pro mužskou plodnost.

Jak ve skutečnosti funguje?
Za prvé, prostata produkuje prostatickou tekutinu, další tekutou součást ejakulátu, která chrání spermie - prodlužuje jejich životnost a zlepšuje jejich pohyblivost. Tato mléčná tekutina tvoří asi 30 % celkového množství ejakulátu (zbytek jsou spermie z varlat a tekutina ze semenných váčků).

Za druhé, prostata se při ejakulaci stahuje a vstřikuje svoji tekutinu do močové trubice. Při stažení prostata uzavírá otvor mezi močovým měchýřem a močovou trubicí a tlačí sperma ven vysokou rychlostí. Proto není možné současně močit a ejakulovat.

Slyšeli jste o PSA?

Prostatický specifický antigen (PSA) je jedním z enzymů obsažených v prostatické tekutině. Po ejakulaci napomáhá PSA snadnějšímu pohybu spermií tím, že ejakulát zředí. Vědci zjistili, že při patologických změnách v prostatě se hladina PSA zvyšuje. PSA lze snadno kvantifikovat v krvi, a proto hraje důležitou roli při diagnostice benigní hyperplazie prostaty nebo rakoviny prostaty.

Růst prostaty

Ke zvětšování prostaty dochází s rostoucím věkem téměř u všech mužů. Přestože zvětšená prostata (ve většině případů benigní hyperplazie prostaty) zřídka vykazuje příznaky před 40. rokem věku, výskyt a příznaky se z věkem zvyšují. Benigní hyperplazie prostaty postihuje téměř každého druhého muže po padesátce.

Prostata má zprvu velikost kaštanu a je to orgán, který postupně roste během celého života.
Při narození váží prostata pouze několik gramů. Fyziologický růst prostaty začíná během pohlavního zrání v pubertě, a kolem 20. roku prostata dosahuje své dospělé velikosti. Druhé období růstu začíná po 30. roce věku. U muže okolo 40. roku má prostata již velikost meruňky. Okolo šedesátky může být ještě větší!

Faktory způsobující růst prostaty

U mužů s následující predispozicemi je vyšší pravděpodobnost vzniku benigní hyperplazie prostaty:
- věk 40 let a více
- dědičné predispozice (výskyt v rodině)
- zdravotní obtíže, jako je obezita, srdeční a oběhové choroby a diabetes 2. typu
- nedostatek pohybu.
Skutečná příčina zvětšení prostaty však stále není známa.

Faktory spojené se stárnutím a změny v buňkách varlat, stejně jako hladina mužského pohlavního hormonu, mohou hrát roli v růstu této žlázy.
Muži produkují mužský hormon po celý svůj život. Mužský pohlavní hormon má na svědomí vznik mužských znaků včetně svalové hmoty a síly, rozložení tuku, kostní hmoty, růstu vousů, změny hlasu a sexuální touhy. Mužský pohlavní hormon se následně mění na DHT, mužský hormon, který hraje roli ve vývoji a růstu prostaty. S rostoucím věkem se u mužů množství aktivního mužského pohlavního hormonu v krvi snižuje. Některé výzkumy ukazují, že i při poklesu hladiny mužského pohlavního hormonu v krvi starší muži i nadále produkují a hromadí vysoké hladiny DHT v prostatě. Takto nahromaděný DHT může podporovat další růst buněk prostaty.

Další teorie se zaměřuje na skutečnost, že kromě mužského pohlavního hormonu muži produkují také malé množství ženského hormonu estrogenu. Vědecké studie naznačují, že k benigní hyperplazii prostaty může docházet vzhledem k tomu, že vyšší podíl estrogenů uvnitř prostaty zvyšuje aktivitu látek, které podporují růst prostatických buněk.

Důsledky růstu prostaty

Prostata obklopuje část močové trubice, a proto dochází při jejím zvětšení ke stlačování močové trubice, což způsobuje problémy v průchodu moči. Při zúžené močové trubici se i močový měchýř musí stahovat mnohem silněji, aby vytlačil moč ven z těla.

Postupem času se svalovina močového měchýře může postupně zesilovat a být nadměrně citlivá; močový měchýř se pak začne stahovat, i když obsahuje pouze malé množství moči, z čehož pramení častější nutkání k močení.

V konečném důsledku již svalovina močového měchýře nestačí kompenzovat zúžení močové trubice, a moč zůstává v močovém měchýři, který nelze zcela vyprázdnit.
Není-li močový měchýř úplně prázdný, existuje riziko vzniku infekcí močových cest. Mohou vznikat i jiné vážné zdravotní problémy, například močové kameny, krev v moči nebo inkontinence.

triangle triangle