Ochrana osobních dat

Poslední aktualizace ze dne 29.03.2023

Zásady ochrany soukromíSpolečnost WALMARK dodržuje všechna zákonná ustanovení o ochraně osobních údajů. Ochrana osobních údajů návštěvníků této webové stránky je pro společnost WALMARK velmi důležitá. Prostudujte si proto následující informace:

Do všech podstránek této webové stránky společnost WALMARK začlenila odkaz na toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud tomu tak není, příčinou je technická chyba. V takovýchto výjimečných případech je přístup k tomuto prohlášení možný přes hlavní stránku této webové stránky.

V budoucnu může být potřebné, aby společnost WALMARK aktualizovala toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Tyto změny budou následně oznámeny na této stránce, abyste neustále měli k dispozici úplné informace o typu a rozsahu osobních údajů, které společnost WALMARK uchovává a na jaké účely společnost WALMARK tyto údaje zpracovává a používá.

Na stránkách, kde společnost WALMARK ukládá osobní údaje, mohou být podle potřeby doplněny další prohlášení (například o používání údajů).

 

1. Obecné informace o shromažďování osobních údajů

 • Ochrana vašich osobních údajů při používání našich webových stránek je pro nás velmi důležitá, proto shromažďujeme vaše osobní údaje v souladu s požadavky vyplývající z právních předpisů o ochraně a zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované či identifikovatelné fyzické osoby, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a chování uživatele. Následující části obsahují informace o tom, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji.

 

 • Správcem osobních údajů ve smyslu článku 4 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR), je společnost:

          WALMARK, a.s.,
          se sídlem: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec 
          IČ: 00536016,
          zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2501,
         
info@walmark.cz
          https://www.walmarkgroup.stada/

 • Naše specialisty na ochranu osobních údajů lze kontaktovat na adrese: gdpr@walmark.cz nebo poštou na adrese sídla společnosti k rukám Compliance/Legal Managera.

 

 • Pokud je vám méně než 16 let, před tím, než nám poskytnete své osobní údaje prosím požádejte o souhlas svého zákonného zástupce.

 

 • Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je definován v článku 6 nařízení GDPR. Konkrétní zákonné účely zpracování vašich osobních údajů jsou popsány níže. Obecně vaše údaje zpracováváme za účelem plnění našich zákonných povinností, nebo pro zajištění našich oprávněných zájmů či třetích stran (vždy pod podmínkou, že tyto zájmy převažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami). Navíc, tam kde je to nezbytné, zpracováváme vaše údaje na základě vašeho výslovného souhlasu, pokud jste nám ho poskytli.
 
 • Informace o zpracování osobních údajů dle článku 13 a článku 14 nařízení GDPR ve skupině STADA, jejíž je společnost WALMARK součástí, můžete najít na této stránce nebo na  stránce https://www.stada.com/about-stada/compliance.
 

2. Vaše právaV souladu s nařízením GDPR máte následující práva, která můžete vůči nám uplatnit:
 
 • Právo na přístup k údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na výmaz / „právo být zapomenut”
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo odmítnou automatické rozhodování a profilování


Chcete-li uplatnit jakékoli z vašich výše uvedených práv, můžete nás kdykoli kontaktovat.
Pokud jste ke zpracování vašich osobních údajů poskytli váš souhlas, máte právo kdykoli vůči němu vznést námitku nebo ho odvolat pro budoucí zpracování.  Zákonnost zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu do doby jeho odvolání zůstává nedotčena. Váš souhlas s dalším zpracováním můžete samozřejmě kdykoli odvolat dopisem zaslaným na adresu:

WALMARK, a.s.,     
se sídlem: Oldřichovice 44, 739 61 Třinec
IČ: 00536016,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 2501,
info@walmark.cz

Nadto máte právo podat stížnost související se zpracováním vašich osobních údajů k příslušnému úřadu. Příslušný úřad pro ochranu osobních údajů České republiky můžete kontaktovat na webové stránce  https://www.uoou.cz/ nebo na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 

3.  Shromažďování osobních údajů při návštěvě webové stránky

 • Seznam přístupů na serveru
V zásadě můžete navštívit naši domovskou stránku bez toho, abyste nás museli informovat, kdo jste. Tak jako u téměř všech webových stránek, i server, který hostuje naši webovou stránku (webový server), automaticky shromažďuje informace o vás, když navštívíte naši stránku. Tyto údaje potřebujeme z technických důvodů pro zajištění stability a bezpečnosti webové stránky.

Webový server automaticky identifikuje některé osobní údaje, jako je vaše IP adresa, datum a čas návštěvy naší domovské stránky, prohlížeč, který jste použili (např. Edge, Chrome, Firefox), operační systém (např. Windows, Linux, MAC OS) a název domény a adresu vašeho poskytovatele internetu. Naše webová stránka používá soubory cookie (viz následující část) a webový server tyto informace ukládá (právní základ dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR – oprávněný zájem). 

Pravidelně a anonymně analyzujeme protokoly serveru na statistické účely (analýzy kliknutí), abychom mohli vyhodnocovat používání našich webových stránek. Podle těchto analýz můžeme optimalizovat naši přítomnost na internetu. Kromě toho můžeme v případě zneužití systému tyto informace použít ve spolupráci s vaším poskytovatelem internetu a/nebo příslušnými úřady, abychom identifikovali osobu odpovědnou za toto zneužití.
 • Cookies
Kromě výše uvedených dat se během vašeho používání naší webové stránky ukládají ve vašem počítači soubory cookies. Tyto soubory jsou krátké textové soubory, které se ukládají na vašem harddisku v části vyhrazené vašim prohlížečem a jejich prostřednictvím subjekt, který cookies nastavuje (v tomto případě jsme to my), získává jisté informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Obecně slouží k tomu, aby bylo používání internetu pro uživatele pohodlnější a efektivnější.

Tato webová stránka používá cookies a pluginy sociálních médií tak, jak je to popsáno v samostatné politice cookies.
 • Dočasné cookies se automaticky vymažou, jakmile prohlížeč zavřete. Jsou to tzv. session-cookie, které ukládají tzv. identifikační číslo relace (session-ID), pomocí něhož lze přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče ke společné relaci. Tím dokáže váš počítač opět rozpoznat, když se vrátíte na naši internetovou stránku. Dočasné cookies se vymažou po odhlášení nebo zavření prohlížeče. 
 • Trvalé cookies se vymažou automaticky po uplynutí určité doby, která může být pro každý soubor cookie jiná. Cookies můžete kdykoli vymazat v nastaveních bezpečnosti vašeho prohlížeče. 
Svůj prohlížeč můžete nastavit podle vašich preferencí a můžete například odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Upozorňujeme ale, že v tom případě se může stát, že nebudete moct používat všechny funkce těchto stránek. Cookies používáme na stránkách, které umožňují přihlášení, pro vaši identifikaci při dalších návštěvách, máte-li u nás účet. V opačném případě byste se museli při každé další návštěvě opět přihlásit.

Umožňujeme vybraným třetím stranám, aby na váš počítač umísťovali cookies pro tuto webovou stránku.

Více informací o cookies lze nalézt v nastavení cookies nebo v politice cookies, pokud jsou na konkrétní stránce k dispozici
 • Google Analytics
Tato webová stránka používá nástroj Google Analytics, což je služba internetové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). K tomu jsme uzavřeli příslušnou smlouvu s poskytovatelem o zpracování údajů.

Nástroj Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, pomocí kterých webová stránka analyzuje, jakým způsobem uživatelé používají danou stránku. Informace generované cookies o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA, kde se ukládají. Tomu můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče tak, aby se cookies neukládaly.

Toto zpracování údajů se uskutečňuje na základě požadavků vyplývajících z ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) (souhlas) a/nebo písm. f) (oprávněný zájem) nařízení GDPR.

Naším cílem v souladu s nařízením GDPR (oprávněný zájem) je zlepšování naší nabídky na naší webové stránce. Jelikož ochrana osobních údajů uživatelů je pro nás velice důležitá, údaje uživatelů jsou pseudonymizované. 

Když aktivujete anonymizaci IP adresy na této stránce, Google vaši IP adresu nejdřív zkrátí, pokud jste v členském státě Evropské unie nebo v jiných zemích, které podepsali Dohodu o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech se přenáší celá IP adresa na Google server v USA a zkrátí se až tam.

Jménem provozovatele této webové stránky Google použije tyto informace při hodnocení vašeho používání této webové stránky, přípravě reportů o aktivitách na webové stránce a při poskytování jiných služeb souvisejících s webovou stránkou a používáním internetu provozovateli webové stránky. Pseudonymizovaná IP adresa, kterou přenáší váš prohlížeč prostřednictvím nástroje Google Analytics, se nebude kombinovat s jinými údaji společnosti Google.

Používání cookies můžete odmítnout výběrem příslušné volby v nastaveních ve vašem prohlížeči, v tom případě je ale možné, že nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky. Můžete též zabránit tomu, aby Google shromažďoval údaje generované cookies, které se týkají vašeho používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a také zpracování těchto údajů společností Google, když si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je dostupný zde: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uživatelé mohou též zabránit tomu, aby nástroj Google Analytics shromažďoval údaje, a to kliknutím na následující odkaz. Volba „opt-out soubory cookie“ v nastaveních zabrání dalšímu shromažďování vašich údajů při návštěvě této webové stránky: Disable Google Analytics.
 

4. Sběr osobních údajů při používání sociálních médií a webových služeb třetích stran


Tato webová stránka používá pluginy sociálních médií (sítí) nebo webové služby třetích stran tak, jak je toto použití definována v samostatné politice cookies. Pokud samostatná politika cookies momentálně není na stránce dostupná, webová stránka používá pluginy, jejichž rozsah a funkce jsou popsány níže:

V současné době používáme pluginy těchto sociálních médií: Facebook, Twitter, LinkedIn a Google+. Používáme tzv. dvoj-klikové řešení. To znamená, že když navštívíte naši webovou stránku, v zásadě neposíláme hned žádné osobní údaje poskytovatelům pluginů. Poskytovatele pluginů můžete identifikovat podle značky nad prvním písmenem loga. Nabízíme možnost přímé komunikace s poskytovatelem pluginů použitím tlačítka. Kliknutím na aktivační tlačítko je poskytovatel pluginů informován, že jste navštívili příslušnou webovou stránku přes naši online nabídku. Kromě toho se přenášejí také údaje uvedené výše. V případě Facebooku jsou podle jejich informací IP adresy anonymizované, jakmile jsou získány. Aktivováním pluginů se vaše osobní údaje zašlou příslušnému poskytovateli pluginů, kde se uloží (při poskytovatelích z USA: v USA). Jelikož poskytovatel pluginů shromažďuje údaje především používáním cookies, doporučujeme nastavit si vymazávání všech cookies ve vašem prohlížeči a až pak kliknout na pole vyznačené šedou barvou.

Nemůžeme ovlivnit shromažďované údaje ani procesy jejich zpracování a není nám znám celý rozsah shromažďování, účely zpracování ani doby uchovávání údajů. Nemáme ani žádné informace o vymazávání shromážděných údajů poskytovatelem pluginů.

Poskytovatelé pluginů ukládají vaše osobní údaje jako profily uživatelů a používají je za účelem reklam, průzkumu trhu a/nebo při navrhování jejich webových stránek dle potřeb uživatelů. Tyto analýza se provádí (dokonce i při uživatelích, kteří nejsou přihlášeni) za účelem prezentace reklam přizpůsobených uživateli a informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na webové stránce. Máte právo vznést námitku proti generování těchto uživatelských profilů, a to kontaktováním příslušného poskytovatele pluginů. Prostřednictvím těchto pluginů vám nabízíme možnost interakce na sociálních sítích či s jinými uživateli, abychom zlepšovali naše nabídky a aby byly jejich designy zajímavější. Právním základem pro používání pluginů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem).

K přenosu údajů dochází bez ohledu na to, jestli máte u poskytovatele založený účet nebo jestli jste přihlášeni. Jste-li přihlášeni u poskytovatele pluginů, údaje shromážděné na naší webové stránce se propojí s účtem u poskytovatele pluginů. Když kliknete na aktivované tlačítko a např. odkaz na tuto stránku, poskytovatel pluginů tyto informace ukládá na vašem uživatelském účtu a veřejně je sdílí s vašimi kontaktními osobami. Doporučujeme vám, abyste se při odchodu ze sociální sítě pravidelně odhlašovali, zejména před aktivací tlačítka, protože tak zabráníte mapování do vašeho profilu u poskytovatele pluginů.

Kontakty na poskytovatele pluginů a odkazy na jejich politiky ochrany osobních údajů:
 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; https://www.facebook.com/privacy  
 • Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland; linkedin.com/legal/privacy-policy. 
 • Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; google.com/policies/privacy/partners/. 
 

5. Sběr osobních údajů při využívání našich služeb


S výjimkou statistik o webových stránkách zpracováváme jen údaje, které nám sami sdělíte při využívání služeb, které vám nabízíme. Tyto údaje budou zpracovány a využity výhradně pro poskytnutí služby, kterou jste si vybrali (např. pro zaslání vyžádaného informačního materiálu).
 • Newsletter
V pravidelných newsletterech, tiskových zprávách a ad-hoc oznámeních společnosti WALMARK jsou publikovány informace a oznámení naší společnosti. Newsletter se zasílá pouze po aktivním přihlášení se k této službě. Pokud se zaregistrujete k odběru našich newsletterů, poskytnuté osobní údaje se zpracovávají za účelem zasílání newsletteru.

Společnost WALMARK zajišťuje, že se s vašimi údaji nakládá jako s důvěrnými informacemi. Chcete-li se odhlásit z odběru newsletteru, můžete tak udělat kdykoli buď přímým kontaktem s námi nebo prostřednictvím odkazu „Odhlásit se z odběru newsletteru“, který je součástí každého newsletteru.

Totéž platí pro distribuci newsletteru od poboček společnosti WALMARK a subjektů ze skupiny STADA pro produkty a/nebo služby, pro které se můžete zaregistrovat na příslušné webové stránce produktu.
 • Použití kontaktního formuláře
Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše osobní údaje (e-mail, jméno a telefonní číslo) se uloží, abychom mohli odpovědět na vaše otázky. Osobní údaje shromážděné za tímto účelem se vymažou, jakmile už nebude třeba vaše údaje uchovávat a jejich zpracování může být případně omezené i dobou uchovávání údajů stanovenou zákonem.

Nejste vázáni žádnou právní nebo smluvní povinností poskytnout nám vaše osobní údaje. To znamená, že nám nemusíte vaše osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se vaše osobní údaje neposkytnout, některé nabídky na naší webové stránce nebudete moci plně využít.

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím této webové stránky může společnost WALMARK zpřístupnit také jiným společnostem ze skupiny STADA a smluvním obchodním partnerům, jakož i třetím stranám. K tomu však dochází pouze v zákonem povoleném rozsahu.
 • Objednávka vzorků a informačních materiálů
Jako součást marketingových kampaní v některých případech můžeme nabízet možnost obdržet vzorky našich výrobků (kde to dovolují zvláštní právní předpisy). Pokud se rozhodnete objednat si tyto vzorky, zpracováváme vaše následující osobní údaje: jméno, titul, kontaktní údaje, e-mail a případně telefonní číslo či fax, a v některých případech informaci o vaší nemoci, pro účely zpracování objednávky vzorků. Zákonným důvodem tohoto zpracování je váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Poskytnutí osobních údajů není v tomto případě vaší zákonnou ani smluvní povinností. To znamená, že nám nemusíte poskytnou své osobní údaje. Když se rozhodnete nám je neposkytnout, nemůžeme zpracovat vaši objednávku vzorů a není tedy možná vám vzorky poslat.
 • Spotřebitelské a jiné soutěže
Příležitostně můžeme organizovat spotřebitelské a jiné soutěže, jako možnost získat další výhody. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pokud s tím souhlasíte. Jejich poskytnutí pro tento účel není povinné ze zákona ani ze smlouvy a jsou poskytnuty zcela dobrovolně. Když se rozhodnete nám své údaje neposkytnout, nemůžeme vás do soutěže zařadit. Osobní údaje jsou pro uvedený účel zpracovávány po dobu platnosti vašeho souhlasu. Souhlas můžete kdykoli zdarma odvolat. V takovém případě nebudou vaše data dále zpracovávána pro tento účel. Pokud chcete souhlas odvolat, můžete se s námi spojit prostřednictvím kontaktů uvedených v tomto dokumentu. Za účelem organizace soutěže můžeme předat vaše údaje naším dodavatelům, aby mohli poskytnout služby jako například správa webových stránek, analýza dat, správa plateb, provedení objednávky, ochrana naší infrastruktury, IT služby, zákaznické služby, služby rozesílání e-mailů, poštovní služby a zasílání rychlých zpráv (instant messaging), služby ověření atd., v rozsahu nezbytném pro zajištění účelu zpracování údajů těmito osobami.
 

6. Doba uchovávání údajů

 
Účel uchovávání Doba uchovávání
Záznamy internetových serverů 14 dní
Všeobecné dotazy 180 dní / 6 měsíců
Žádost o vzorky 180 dní / 6 měsíců
Objednání informačních materiálů 180 dní / 6 měsíců
Přihlášení k/odhlášení z odběru newsletteru  Po dobu přihlášeného odběru newsletteru. Jakmile se odhlásíte z odběru newsletteru, budete přímo vymazáni. 
Využívání služeb a propagačních materiálů
 
Po dobu platnosti aktivního dlouhodobého souhlasu. V případě jeho odvolání budou údaje vymazány.
V případě jednorázového využití nabídek bez aktivního souhlasu na trvalé používání budou údaje vymazány po 6 měsících.
 

7. Místo zpracování údajů


Společnost WALMARK zpracovává vaše údaje také mimo Evropskou unii.
 1. V důsledku globálních aktivit naší společnosti a skupiny STADA můžeme zasílat vaše osobní údaje do Spojených států a jiných zemí, kde mohou platit méně přísné zákony o ochraně osobních údajů než v Evropské unii. Přístup k vašim osobním údajům bude omezen pouze na fyzické osoby, které je potřebují za účelem uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 2. Společnost WALMARK je součástí skupiny STADA, která působí na celém světě. Při naší obchodní činnosti můžeme potenciálně zasílat vaše osobní údaje i příjemcům mimo Evropského hospodářského prostoru („třetí země“), kde platné zákony negarantují stejnou úroveň ochrany údajů jako ve vašem domovském státě. V takovém případě dodržujeme platné předpisy o ochraně údajů a přijímáme příslušná opatření na zajištění bezpečnosti a neporušenosti osobních údajů, které zpracováváme, konkrétně prostřednictvím začlenění standardních smluvních ustanovení používaných v EU. 


8. Předávání vašich osobních údajů


Vaše osobní údaje jsou zasílány následujícím příjemcům: poskytovatel služeb správy a vývoje těchto webových stránek, poskytovatel služeb zpracování objednávek vzorků a informačních materiálů. Další osoby mohou jsou uvedeny výše nebo mohou být uvedeny ve zvláštní politice cookies.
 

9. Bezpečnostní opatření


Pokud předáváme údaje pro výše uvedené služby našim poskytovatelům služeb, jsou vázáni kromě zákonných právních ustanovení i smlouvami uzavřenými s naší společností.

Uplatňujeme bezpečnostní opatření, která neustále optimalizujeme podle vývoje technologií a změn v zákonech, abychom zajistili, že vaše údaje jsou chráněny před (náhodnou či úmyslnou) manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných třetích stran.
 

10. Odkazy na jiné webové stránky


Naše online nabídka obsahuje odkazy na jiné webové stránky. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na jiné poskytovatele (správce). 
Nemůžeme žádným způsobem ovlivnit tyto jiné poskytovatele webových stránek a zajistit tak dodržování jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za jejich přesnost.

Webová stránka společnosti WALMARK, a.s. může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky ve vlastnictví třetích stran, které jsou těmito stranami provozovány. Tyto webové stránky obsahují jejich vlastní zásady ochrany osobních údajů a je velmi pravděpodobné, že také používají cookies, proto doporučujeme, abyste si je přečetli. Zásady těchto webových stránek regulují používání osobních údajů, které zasíláte při vašich návštěvách těchto webových stránek a mohou shromažďovat cookies. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za externí webové stránky a jejich používání je na vaše vlastní riziko.
 

11. Kontakty


Pokud máte otázky nebo připomínky ohledně ochrany osobních údajů a politiky cookies, kontaktujte nás na adrese gdpr@walmark.cz

V důsledku rychlého vývoje na internetu bude nutné průběžně upravovat naše předpisy o ochraně osobních údajů. Na této stránce budete informováni o dalších aktualizacích.